En la jornada de benvinguda a doctorat en la UPV, va començar l’acte de presentació i es van conéixer tots els serveis que ofereix la UPV per a donar la benvinguda als estudiants de nou ingrés en màster.