Directora Escola de Doctorat Lynne Yenush lynne@ibmcp.upv.es
Delegat d’Alumnes Escola de Doctorat Raimon Calabiug raicamo@arqt.upv.es
Informació actualizada a Febrer de 2022