Reflexió sobre les actituds d’assetjament de carrer i la facilitació d’estratègies tant des de la posició de la víctima com des de la posició de les persones presents en l’espai o situació d’assetjament.
Els objectius són:

  • Dotar d’eines d’afrontament i resolució de l’assetjament de carrer.
  • Visibilitzar la violència exercida sobre les dones en els espais públics i comuns.
  • Impulsar una actitud social per a l’eliminació de qualsevol tipus de violència”

Apuntat ja!

María Rosa Cerdá Hernández <mcerdah@upv.es>