COM M’INSCRIC?
  1. Iniciar sessió en INTRANET
  2. Secretaria virtual
    • Portal de formació continua i permanent
  3. Oferta formativa
    • ICE
  4. Selecciona l’Oferta: TALLERS DE DESENROTLLAMENT PERSONAL 2022 (tercera convocatòria)

Pots triar un máxim de 5 tallers segons la teua preferència (en cada convocatòria)

QUAN M’INSCRIC?

La inscripció s’inicia el dia marcat en cada convocatòria i està activa fins a 3 dies abans de l’inici de cada activitat.