La funció del Responsable i Coordinador Piae+ en un centre universitari és molt rellevant per a una adequada posada en marxa i seguiment del programa. 

El Responsable i Coordinador Piae+ organitzen, d’una banda, les accions corresponents a les Jornades d’Acollida i al Patu (implementació del Piae+ per a estudiants de nou ingrés de grau) i, de l’altra, es coordina amb els/les directors/directores acadèmics de cada titulació del centre que dirigeixen i orienten l’equip Piae+ en la resta dels cursos de les seues titulacions.

Leer más


Marina Alonso Díaz

Professora Titular en la ETSINF

Directora de l’Àrea d’Acompanyament i Orientació Integral a l’Estudiant

malonso@disca.upv.es

Sandra Yago Regidor

Estudiant en la FBBAA

Coordinadora de Xarxes Socials i Web

syagreg@bbaa.upv.es

Óscar Mira Ferre

Estudiant en la ETSIT

Coordinador d’Esdeveniments PIAE+

oscarpiaeplusupv@gmail.com


Natalia Garrido Villén

Subdirectora de Relacions Exteriors i Ocupació

Responsable PIAE+ en la ETSIGCT

ngarrido@cgf.upv.es

 

Samuel Morillas Gómez

Subdirector d’Alumnat i Professorat

Responsable PIAE+ en la ETSINF

smorillas@mat.upv.es

 

Rosa Arroyo López

Subdirectora d’Alumnat

Responsable PIAE+ en la ETSICCP

rarroyo@upv.es

 

Eva Mestre i Mestre

Subdirectora d’Alumnat i Innovació Educativa

Responsable PIAE+ en la EPSG

evamestre@upvnet.upv.es

 

Marta Cabedo Febrés

Subdirectora de Qualitat

Responsable PIAE+ en la ETSIT

marcafab@dcom.upv.es

 

Andrés Lapuebla Ferri

Professor Contractat Doctor

Responsable PIAE+ en la ETSII

anlafer0@mes.upv.es

 

Beatriz Eixerés Tomás

Subdirectora d’Alumnat i Generació Espontània

Responsable PIAE+ en la EPSA

beaeito@dimm.upv.es

 

Susana Iñarra Abad

Subdirectora d’Ordenació Acadèmica i Alumnat

Responsable PIAE+ en la ETSA

suiab@ega.upv.es

 

Ana Belén Heredia Gutiérrez

Professora Titular

Responsable PIAE+ en la ETSIAMN

anhegu@tal.upv.es

 

Cristina Barrera Puigdollers

Professora Titular 

Responsable PIAE+ en la ETSIAMN

mcbarpu@tal.upv.es

 

Alicia Herrero Debón

Subdirectora d’Emprenedoria i Generació Espontània

Responsable PIAE+ en la ETSID

aherrero@mat.upv.es

 

Paloma Arrué Burillo

Subdirectora d’Alumnat i Qualitat

Responsable PIAE+ en la ETSIE

paarbu@csa.upv.es

 

Eva Pérez Marín

Vicedegana d’Alumnat

Responsable PIAE+ en la FBBAA

evpema@crbc.upv.es

 

Vicky Algarra Carrasco

Professora Titular 

Responsable PIAE+ en la FBBAA

valgarra@idm.upv.es

 

Ester Guijarro Tarradellas

Vicedegana d’Estudiants

Responsable PIAE+ en la FADE

esguitar@doe.upv.es


 

COORDINADORES PIAE+

 

Nuria Gómez Vernet

Estudiant en la FBBAA

Coordinadora PIAE+

nugover@bbaa.upv.es

Francesc Boscà Benavent 

Estudiant en la ETSA

Coordinador PIAE+

frabosb1@arq.upv.es

 

Eva Cantín Larumbe

Estudiant en la ETSINF

Coordinadora PIAE+ 

ecanlar@etsinf.upv.es

 

Marta Serra Pérez

Estudiant en la ETSIE

Coordinadora PIAE+

mserper@edificacion.upv.es

 

 

Clara López Cuenca

Estudiant en la EPSA

Coordinadora PIAE+

clalocue@epsa.upv.es

 

Andrea Lozano Castellano

Estudiant en la EPSG

Coordinadora PIAE+ 

anlocas2@epsg.upv.es

 

Alba Campos Gabaldón

Estudiant en la ETSIAMN

Coordinadora PIAE+ 

acamgab1@etsiamn.upv.es

 

María Rodilla Lozano

Estudiant en la ETSICCP

Coordinadora PIAE+ 

mrodloz@cam.upv.es

 

Carlos Badenes Moliner

Estudiant en la ETSID

Coordinador PIAE+

carbamo1@etsid.upv.es

 

Noelia Soriano Dolz

Estudiant en la ETSIGCT

Coordinadora PIAE+ 

noesodol@topo.upv.es

 

Alejandra Vega Sarabia

Estudiant en la ETSII

Coordinadora PIAE+ 

ale12vega00@gmail.com

 

María del Mar Juan Quintanilla

Estudiant en la ETSIT

Coordinadora PIAE+

mdjuaqui@teleco.upv.es

 

Sofía Franco Navarro

Estudiant en la FADE

Coordinadora PIAE+

sfranav@ade.upv.es