La funció del responsable Piae+ en un centre universitari és molt rellevant per a una adequada posada en marxa i seguiment del programa. 

El responsable Piae+ organitza, d’una banda, les accions corresponents a les Jornades d’Acollida i al Patu(implementació del Piae+ per a estudiants de nou ingrés de grau) i, de l’altra, es coordina amb els/les directors/directores acadèmics de cada titulació del centre que dirigeixen i orienten l’equip Piae+ en la resta dels cursos de les seues titulacions.

Leer más


Marina Alonso 

Profesora Titular ETSINF

Directora del área de Acompañamiento y Orientación Integral al Estudiante.

malonso@disca.upv.es

Sandra Yago

Directora Com. DAUPV

Directora de Comunicación PIAE+

syagreg@bbaa.upv.es

Óscar Mira 

Estudiante de ETSIT

Diretor de eventos PIAE+

oscarpiaeplusupv@gmail.com


Natalia Garrido 

Subdirectora de Relaciones Exteriores y Empleo

Responsable PIAE+ de la ETSIGCT

ngarrido@cgf.upv.es

 

Samuel Morillas

Subdirector de alumnado y profesorado

Responsable PIAE+ de la ETSINF

smorillas@mat.upv.es

 

Rosa Arroyo

Subdirectora de Alumnado

Responsable PIAE+ de la ETSICCP

rarroyo@upv.es

 

Eva Mestre 

Subdirectora d’Estudiantat i Innovació Educativa

Responsable PIAE+ Campus de Gandia

evamestre@upvnet.upv.es

 

Marta Cabedo

Subdirectora de Calidad

Responsable PIAE+ en la ETSIT

marcafab@dcom.upv.es

 

Andrés Lapuebla 

Profesor/a Contratado/a Doctor de la ETSII

Responsable PIAE+ en la ETSII

anlafer0@mes.upv.es

 

Beatriz Eixerés

Subd. EPSA/Alumnado y Generación Espontánea

Responsable PIAE+ de la EPSA

beaeito@dimm.upv.es

 

Susana Iñarra

Profesor titular de la ETSA

Responsable PIAE+ de la ETSA

suiab@ega.upv.es

 

Ana Belén Heredia

Profesor Titlar de la ETSIAMN

Responsable PIAE+ de la ETSIAMN

anhegu@tal.upv.es

 

Cristina Barrera

Profesor titular de la ETSIAMN

Responsable PIAE+ de la ETSIAMN

mcbarpu@tal.upv.es

 

Alicia Herrero

Profesor titular de la ETSID

Responsable PIAE+ de la ETSID

aherrero@mat.upv.es

 

Paloma Arrué

Profesor/a Colaborador/a de la ETSIE

Responsable PIAE+ de la ETSIE

paarbu@csa.upv.es

 

Eva Pérez 

Profesor titular de Conservación y Restauración de Bienes

Responsable PIAE+ de FBBAA

evpema@crbc.upv.es

 

Vicky Algarra

Profesor titular del departamento de lingüística aplicada en FBBAA

Responsable PIAE+ de FBBAA

valgarra@idm.upv.es

 

Esther Guijarro

Profesor/a Contratado/a Doctor en FADE

Responsable PIAE+ de FADE

esguitar@doe.upv.es


 

COORDINADORES PIAE+

 

Núria Gómez 

Estudiante de FBBAA

Servipoli del PIAE+ en FBBAA

nugover@bbaa.upv.es

Francesc Bosca 

Estudiante Coordinador Responsable ETSA

Estudiante Coordinador PIAE+

frabosb1@arq.upv.es

 

Eva Cantín 

Estudiante de Ciencia de Datos

Coordinadora PIAE+ en la ETSINF

ecanlar@etsinf.upv.es

 

Francisco Cortés

Delegado de centro de la ETSIE

Coordinador PIAE+

rarroyo@upv.es

 

 

Clara López 

Estudiante EPSA

Coordinadora PIAE+ en EPSA

clalocue@epsa.upv.es

 

Andrea Lozano

Estudiante EPSG

Coordinadora PIAE+ en EPSG

anlocas2@epsg.upv.es

 

Alba Campos 

Estudiante ETSIAMN

Coordinadora PIAE+ en ETSIAMN

acamgab1@etsiamn.upv.es

 

María Rodilla 

Estudiante ETSICCP

Coordinadora PIAE+ en ETSICCP

mrodloz@cam.upv.es

 

Carlos Badenes 

Estudiante ETSID

Coordinador PIEA+ en ETSID

carbamo1@etsid.upv.es

 

Noelia Soriano 

Estudiante ETSICGT

Coordinador PIAE+ en ETSICGT

noesodol@topo.upv.es

 

Alejandra Vega 

Estudiante ETSII

Coordinador PIAE+ en ETSII

ale12vega00@gmail.com

 

María del Mar Juan Quintanilla

Estudiante ETSIT

Coordinador PIAE+ en ETSIT

mdjuaqui@teleco.upv.es

 

Sofía Franco 

Estudiante FADE

Coordinadora PIAE+ en FADE

sfranav@ade.upv.es