Què és el PIAE+?

El Pla Integral d’Acompanyament a l’Estudiant (**PIAE+) és un projecte d’orientació, guia i suport sistemàtic, immers en el currículum i garantit per la UPV dirigit als seus estudiants des de la seua matriculació en qualsevol curs de grau, màster i doctorat fins a la finalització dels estudis.


En què consisteix?

El **PIAE+ es contempla en els diferents moments clau del Grau i del Postgrau:

 • Jornades d’Acolliment i PATU
 • Activitats tutorials planificades i a demanda. Organitzades per equips de tutors de cada titulació que ofereixen suport, acompanyament i orientació.
 • Planificació de sessions informatives i/o formatives organitzades en diferents moments clau del Grau.
 • Recursos de suport en l’àmbit acadèmic.
 • Xarxa de serveis de la UPV coordinada.

Què pretén?

Acompanyar a l’estudiant en la seua trajectòria en la UPV afavorint desenvolupe personal i formació integral.

 • Facilitar la integració acadèmica, personal i social en el centre i en la UPV.
 • Realitzar el seguiment acadèmic amb una orientació del disseny curricular en funció dels seus interessos i expectatives.
 • Identificar les necessitats o els problemes que dificulten els seus estudis.
 • Orientar-li i motivar-li en el seu progrés acadèmic: habilitats i estratègies d’estudi.
 • Potenciar el desenvolupament de les competències transversals de la UPV.
 • Oferir una orientació de cara a la seua inserció en l’entorn laboral/professional.

Entre les seues característiques destaquen:

 • Pretén afavorir el desenvolupament integral de les i els estudiants a nivell acadèmic, personal i social durant tota la seua etapa universitària, evitant l’abandó i afavorint l’èxit acadèmic, perquè poden inserir-se satisfactòriament en la societat.
 • És un projecte institucional, compartit per tots els agents implicats: centres, equips directius, professorat, estudiants i serveis de la UPV, que la Universitat Politècnica de València pose a la disposició dels seus estudiants durant la seua etapa universitària per a afavorir el seu desenvolupament integral a nivell acadèmic, personal i social.
 • Es concep com un recurs pedagògic que facilita l’orientació i el suport integral als seus estudiants, acompanyant-los durant els seus estudis universitaris, per a millorar els nivells de rendiment acadèmic, evitar l’abandó estudiantil i estimular l’adquisició de les competències transversals.