Una de les accions dins del Pla de Suport a l’Aprenentatge per a l’Estudiantat: Amb tu i per a tu són diferents activitats formatives en què s’aborda una diversitat temàtica i modalitats diferents amb l’objectiu de faborir la teva formació integral.

En finalitzar cada activitat, s’emet un certificat d’aprofitament que podeu descarregar des de la vostra intranet.

Després de cursar 30 hores de formació en qualsevol dels dos àmbits posteriors, podeu obtenir el certificat de reconeixement de crèdits per activitats en estudis de Grau. Per fer-ho, ho has de sol·licitar a través d’un Poli[Consulta] a l’ICE – Cursos de formació – Dirigits a l’alumnat. A continuació, ho presentes a la teva Escola i/o Facultat.

→Llegir més