Aquest servei és una iniciativa del Vicerectorat d’Estudiants i Emprenedoria i la Direcció Delegada de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport de la UPV.

És un servei gratuït, orientat únicament a l’estudiantat de títols oficials de la UPV.

Els casos atesos venen derivats del Gabinet Mèdic Juana Portaceli, el Gabinet d’Orientació Psicopedagògica Universitari (GOPU), la Unitat d’Igualtat, el Servei d’Atenció a l’Estudiant amb Discapacitat i el Vicerectorat d’Estudiants i Emprenedoria.

Aquest servei complementa les diferents accions que es duen a terme en el marc del Pla Integral d’Acompanyament a l’Estudiant (PIAE+).

Per a complementar aquest servei s’ofereixen des del SAPE tallers dirigits a l’estudiantat de la UPV